Bộ duyệt biểu mẫu

Mở Bộ duyệt biểu mẫu. Bộ duyệt biểu mẫu hiển thị tất cả các biểu mẫu và biểu mẫu con của tài liệu đang biên soạn, cũng có các điều khiển tương ứng.

Khi dùng vài biểu mẫu khác nhau, Bộ duyệt biểu mẫu hiển thị toàn cảnh của tất cả các biểu mẫu, cũng cung cấp các chức năng chỉnh sửa.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Form - Form Navigator.

From the tabbed interface:

Choose Form - Form Navigator.

Choose Tools - Form Navigator.

From toolbars:

Icon Form Navigator

Bộ điều hướng biểu mẫu


The Form Navigator contains a list of all created (logical) forms with the corresponding control fields. You can see whether a form contains control fields by the plus sign displayed before the entry. Click the plus sign to open the list of the form elements.

Bạn có thể thay đổi cách sắp xếp các đối tượng điều khiển khác nhau bằng việc kéo-và-thả chúng trong Bộ duyệt biểu mẫu/ Chọn một hay nhiều các đối tượng điều khiển và kéo chúng vào một biểu mẫu khác. Một cách khác có thể sử dụng là tổ hợp phím +X hoặc lệnh trình đơn ngữ cảnh Cắt để dịch chuyển một điều khiển vào bảng nháp và +V hoặc lệnh Chèn để chèn điều khiển vào một vị trí khác.

Để chỉnh sửa tên nào trong Bộ duyệt biểu mẫu, nhấn vào tên rồi gõ tên mới, hoặc dùng lệnh trong trình đơn ngữ cảnh.

Nếu bạn chọn một điều khiển trong Bộ duyệt biểu mẫu, phần tử tương ứng cũng được chọn trong tài liệu.

Trình đơn ngữ cảnh của mục nhập Bộ duyệt biểu mẫu cung cấp những chức năng này:

Mới

Thêm phần tử mới vào biểu mẫu. Chức năng Thêm chỉ hoạt động nếu một biểu mẫu được chọn trong Bộ duyệt biểu mẫu.

Biểu mẫu

Tạo một biểu mẫu mới trong tài liệu. Để tạo một biểu mẫu con, thêm biểu mẫu mới vào bên dưới biểu mẫu cha đã muốn.

Điều khiển ẩn

Trong biểu mẫu đã chọn, lệnh này tạo một điều khiển bị ẩn (không hiển thị trên màn hình). Điều khiển bị ẩn có ích để bao gồm dữ liệu cũng được truyền với biểu mẫu. Nó chứa thông tin thêm hay văn bản giải thích mà bạn có thể xác định khi tạo biểu mẫu, thông qua các Thuộc tính Đặc biệt của điều khiển. Trong Bộ duyệt biểu mẫu, hãy chọn mục đại diện điều khiển bị ẩn, sau đó chọn lệnh Thuộc tính.

Bạn cũng có thể sao chép điều khiển của tài liệu, thông qua bảng nháp (phím tắt+C để sao chép và +V để chèn vào). Trong Bộ duyệt biểu mẫu, bạn có thể sao chép điều khiển bị ẩn bằng cách kéo thả trong khi ấn giữ phím .

Drag and drop to copy controls within the same document or between documents. Open another form document and drag the hidden control from the Form Navigator into the Form Navigator of the target document. Click a visible control directly in the document, rest the mouse for a moment so that a copy of the control is added to the drag-and-drop clipboard, then drag the copy into the other document. If you want a copy in the same document, press while dragging.

Xoá

Xoá mục nhập đã chọn. Lệnh cho bạn có khả năng xoá mỗi thành phần biểu mẫu riêng, cũng như toàn biểu mẫu, bằng chỉ một cú nhấn chuột.

Thứ tự thẻ

Khi biểu mẫu được chọn, nó mở hộp thoại Thứ tự Tab, trong đó xác định cách sử dụng phím Tab để chuyển đổi vùng chọn từ phần tử điều khiển này sang phần tử điều khiển khác.

Thay tên

Thay đổi tên của đối tượng đã chọn.

Thuộc tính

Mở hộp thoại Thuộc tính cho mục nhập đã chọn. Chọn biểu mẫu thì mở hộp thoại Thuộc tính Biểu mẫu; chọn điều khiển thì mở hộp thoại Thuộc tính Điều khiển.

Mở ở Chế độ Thiết kế

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Please support us!