Bộ phát phim/nhạc

Opens the Media Player window where you can preview movie and sound files as well as insert these files into the current document.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Media Player.


Bộ phát phim/nhạc hỗ trợ rất nhiều định dạng ảnh/nhạc khác nhau. Bạn cũng có thể chèn các tập tin phim/nhạc vào tài liệu từ Bộ phát phim/nhạc.

Mở

Opens a movie file or a sound file that you want to preview.

Áp dụng

Inserts the current movie file or sound file as a media object into the current document.

Phát

Plays the current file.

Tạm dừng

Pauses or resumes the playback of the current file.

Dừng

Stops the playback of the current file.

Lặp lại

Plays the file repeatedly.

Câm

Turns sound off and on.

Con trượt âm lượng

Adjusts the volume.

Xem

Adjusts the size of the movie playback.

Con trượt vị trí

Nhảy tới vị trí khác trong cùng tập tin.

Please support us!