Bộ sưu tập

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Bạn có khả năng hiển thị nội dung của Bộ sưu tập dưới dạng biểu tượng, hay biểu tượng cũng có thông tin về tựa và đường dẫn.

Để phóng to hay thu nhỏ đối với một đối tượng riêng trong Bộ sưu tập, nhấn-đôi vào đối tượng, hay lựa chọn đối tượng, sau đó bấm phím dài.

Để truy cập lệnh này...


Themes are listed on the left side of the Gallery.Click a theme to view the objects associated with the theme.

To insert a Gallery object, select the object, and then drag it into the document.

Inserting Objects From the Gallery

Copying Graphics From the Gallery

Adding Graphics to the Gallery

Thêm tập tin mới vào Bộ sưu tập

Để thêm một tập tin mới vào Bộ sưu tập, nhấn-phải vào một sắc thái nào đó, chọn mục Thuộc tính, nhấn vào thẻ Tập tin, sau đó nhấn vào nút Thêm. Bạn cũng có thể nhấn vào một đối tượng trong tài liệu hiện tại, sau đó kéo nó vào ô cửa sổ Bộ sưu tập.

Sắc thái mới

Adds a new theme to the Gallery and lets you choose the files to include in the theme.

Để truy cập đến những lệnh theo đây, nhấn-phải vào một sắc thái trong Bộ sưu tập:

Xoá

Deletes the current selection. If multiple objects are selected, all will be deleted. In most cases, a confirmation question appears before objects are deleted.

Hoặc đối tượng bị xoá khỏi vật chứa dữ liệu, hoặc chỉ cái hiển thị đối tượng bị gỡ bỏ, phụ thuộc vào ngữ cảnh.

Chọn lệnh Xoá trong Bộ sưu tập thì mục đó sẽ bị xoá khỏi Bộ sưu tập, còn bản thân tập tin không bị thay đổi.

Thay tên

Thay đổi tên của đối tượng đã chọn. Chọn lệnh Thay tên thì tên cũ được tô sáng và người dùng có thể gõ tên mới một cách trực tiếp (tên cũ sẽ biến mất một khi bạn bắt đầu gõ phím). Dùng các phím mũi tên để đặt con trỏ ở đầu hay cuối của tên, để xoá hay thêm vào phần của tên cũ, hoặc để định vị lại con trỏ (cũng có thể di chuyển con trỏ bằng con chuột: nhấn vào vị trí khác).

Cập nhật

Làm tươi ô xem trong cửa sổ hay đối tượng đã chọn. Bất cứ thông tin mới nào sẽ xuất hiện.

Thuộc tính

Hộp thoại Thuộc tính về (Sắc thái) chứa những thẻ này:

Chung

The General tab page lists the general properties of the current theme.

Tập tin

Adds new files to the selected theme.

Chèn

Mở trình đơn phụ trong Bộ sưu tập, có thể chọn một trong hai lệnh ChépLiên kết để sao chép đối tượng đã chọn từ Bộ sưu tập vào tài liệu hiện tại, hoặc tạo một liên kết đến đối tượng này.

warning

Nếu bạn đã chọn một đối tượng trong tài liệu, thì việc chèn hay dán mới sẽ thay thế đối tượng đã chọn.


Xem thử

Phần tử đã chọn sẽ được hiển thị trong Bộ sưu tập ở kích cỡ tối đa. Nhấn đôi vào ô xem thử để chuyển đổi về ô xem Bộ sưu tập bình thường.

Please support us!