Thanh Màu

Opens the Color Replacer dialog, where you can replace colors in bitmap and meta file graphics.

Bạn có khả năng thay thế đến bốn màu cùng lúc.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Color Replacer (LibreOffice Draw and LibreOffice Impress).


Biểu tượng

Thanh Màu

Chọn màu

Hiển thị màu trong ảnh đã chọn mà nằm chính xác dưới con trỏ chuột. Tính năng này chỉ sẵn sàng một khi chọn công cụ nút chọn màu.

Thay thế

Replaces the selected source colors in the current image with the colors that you specify in the Replace with boxes.

Màu sắc

Liệt kê các màu nguồn và các màu thay thế.

Hộp chọn màu nguồn

Select this checkbox to replace the current Source color with the color that you specify in the Replace with box.

Màu nguồn

Hiển thị màu trong ảnh đã chọn mà bạn muốn thay thế. Để đặt màu nguồn, nhấn vào đây, nhấn vào công cụ bút chọn màu, sau đó nhấn vào một màu trong ảnh đã chọn.

Dung sai

Set the tolerance for replacing a source color in the source image. To replace colors that are similar to the color that you selected, enter a low value. To replace a wider range of colors, enter a higher value.

Thay thế bằng

Lists the available replacement colors. To modify the current list of colors, deselect the image, choose Format - Area, and then click the Colors tab.

Trong suốt

Replaces transparent areas in the current image with the color that you select.

Trong suốt

Select the color to replace the transparent areas in the current image.

Please support us!