Ẩn cột

Ẩn những cột đã chọn. Để hiển thị cột bị ẩn, nhấn-phải vào bất cứ đầu cột nào, sau đó chọn lệnh Hiện cột.

Please support us!