Tab

Đặt vị trí của cột tab trong đoạn văn.

Bạn cũng có thể đặt vị trí tab trên thước đo.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Paragraph - Tabs tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Tabs tab.

Nhấn đôi vào thước đo


Vị trí

Chọn một vị trí tab, nhập số lượng mới, sau đó nhấn vào nút Mới. Bạn cũng có thể ghi rõ đơn vị đo cần dùng cho khoảng tab (cm là xenti-mét, " là insơ). Vị trí tab nào đã tồn tại bên trái vị trí tab bạn tạo thì bị gỡ bỏ.

Kiểu

Chọn kiểu vị trí tab bạn muốn sửa đổi.

Trái

Tên của vị trí tab này là Trái/Trên nếu hỗ trợ ngôn ngữ Châu Á đã được hiệu lực.

Chỉnh canh cạnh bên trái của văn bản theo cột tab, sau đó mở rộng văn bản qua bên phải.

Phải

Tên của vị trí tab này là Bên phải/dưới nếu hỗ trợ ngôn ngữ Châu Á đã được hiệu lực.

Chỉnh canh cạnh bên phải của văn bản theo cột tab, sau đó mở rộng văn bản qua bên trái.

Giữa

Chỉnh canh điểm giữa của văn bản theo cột tab.

Thập phân

Chỉnh canh dấu thập phân của con số theo điểm giữa của khoảng tab và văn bản bên trái.

Ký tự

Nhập ký tự bạn muốn dùng làm dấu tách thập phân.

Ký tự tô đầy

Ghi rõ các ký tự cần dùng để dẫn tới bên trái vị trí tab.

Không có

Không chèn ký tự tô đầy.

.......

Tô đầy bằng dấu chấm vùng rỗng bên trái vị trí tab.

------

Tô đầy bằng dấu gạch vùng rỗng bên trái vị trí tab.

______

Vẽ một đường thẳng để tô đầy vùng rỗng bên tái vị trí tab.

Ký tự

Cho phép bạn ghi rõ một ký tự cần dùng để tô đầy vùng rỗng bên trái vị trí tab.

Mới

Thêm vào đoạn văn hiện tại vị trí tab bạn ghi rõ.

Delete all

Gỡ bỏ mọi vị trí tab bạn đã xác định dưới mục Vị trí. Đặt thành cột tab mặc định vị trí tab bên Trái sau mỗi khoảng.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, không cần xác nhận.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!