Quét

Chèn vào tài liệu một ảnh đã quét.

To insert a scanned image, the driver for your scanner must be installed.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Media - Scan.


Chọn nguồn

Chọn máy quét cần dùng.

Yêu cầu

Quét ảnh, sau đó chèn vào tài liệu kết quả của thao tác quét. Hộp thoại quét được cung cấp bởi nhà sản xuất máy quét.

Please support us!