Thanh công cụ

Mở một trình đơn phụ để hiển thị và ẩn các thanh công cụ khác nhau. Thanh công cụ chứa các biểu tượng và tùy chọn để giúp bạn truy cập nhanh đến các chức năng LibreOffice.

Tùy chỉnh

Mở một hộp thoại trong đó bạn có thể thêm, sửa đổi và gỡ biểu tượng.

Đặt lại

Chọn lệnh Xem > Thanh công cụ > Đặt lại để đặt lại các thanh công cụ về ứng xử tùy thuộc ngữ cảnh mặc định. Một số thanh công cụ nào đó vẫn còn sẽ hiển thị tự động, phụ thuộc vào ngữ cảnh.

Please support us!