Bộ điều hướng tài liệu chủ

In a Master document, you can switch the Navigator between normal view and master view.

The Navigator lists the main components of the master document. If you rest the mouse pointer over a name of a sub-document in the list, the full path of the sub-document is displayed.

Ô xem chính của Bộ điều hướng sẽ hiển thị những biểu tượng dưới đây:

Toggle Master View

Chuyển đổi giữa ô xem chủ và ô xem chuẩn.

Icon

Toggle Master View

Sửa

Edit the contents of the component selected in the Navigator list. If the selection is a file, the file is opened for editing. If the selection is an index, the Index dialog is opened.

Icon

Sửa

Cập nhật

Nhấn vào và chọn nội dung bạn muốn cập nhật.

Icon

Cập nhật

Lựa chọn

Cập nhật nội dung của mục chọn.

Chỉ mục

Cập nhật mọi chỉ mục.

Liên kết

Cập nhật mọi liên kết.

Tất cả

Cập nhật mọi nội dung.

Sửa liên kết

This command is found by right-clicking an inserted file in the Navigator. Changes the link properties for the selected file.

Chèn

Chèn vào tài liệu chủ một tập tin, chỉ mục hay tài liệu mới.

tip

Bạn cũng có thể chèn tập tin vào tài liệu chủ bằng cách kéo tập tin từ màn hình nền, sau đó thả nó vào ô xem chủ của Bộ điều hướng.


Icon

Chèn

Chỉ mục

Chèn vào tài liệu chủ một chỉ mục hay mục lục.

Tập tin

Chèn vào tài liệu chủ một hay nhiều tập tin đã tồn tại.

Tài liệu mới

Tạo và chèn một tài liệu phụ mới. Khi bạn tạo một tài liệu mới, chương trình nhắc bạn nhập tên tập tin và vị trí vào đó cần lưu tài liệu.

Văn bản

Chèn vào tài liệu chủ một đoạn văn mới trong đó bạn có thể gõ chữ. Tuy nhiên, trong Bộ điều hướng không thể chèn văn bản vào bên cạnh mục nhập văn bản đã tồn tại.

Cũng lưu nội dung

Saves a copy of the contents of the linked files in the master document. This ensures that the current contents are available when the linked files cannot be accessed.

Icon

Cũng lưu nội dung

Đem lên

Moves the selection up one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

Đem lên

Đem xuống

Moves the selection down one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

Đem xuống

Xoá

This command is found by right-clicking an item in the Navigator. Deletes the selection from the Navigator list and the master document, but does not delete the subdocument file.

Please support us!