Hiển thị và ẩn cửa sổ đã thả neo

Every docked window has an icon to control the display properties of the window.

Để hiển thị hay ẩn cửa sổ thả neo, nhấn vào biểu tượng này.

Tự động hiển thị và Tự động ẩn cửa sổ thả neo

Bạn có thể nhấn vào cạnh của cửa sổ thả neo mà bị ẩn, để mở cửa sổ.

Cửa sổ thả neo sẽ đóng tự động khi bạn di chuyển con trỏ chuột ra ngoài cửa sổ.

Nhiều cửa sổ thả neo đều thì làm cùng một cửa sổ ở chế độ Tự động hiển thị/ẩn.

Kéo thả

Nếu bạn kéo một đối tượng qua cạnh cửa sổ thả neo mà bị ẩn, cửa sổ mở ở chế độ Tự động hiển thị.

Please support us!