Tùy chọn xuất EPS

Xác định hình thức của danh thiếp của bạn.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Export, select a graphics file type. The dialog opens after you click Save.


When you export graphical elements to a file, you can select the file type. For most supported file types a dialog opens where you can setup export options.

The following file types do not show an options dialog: RAS, SVG, TIFF, XPM.

The other file types show options dialogs where you can set the width and height of the exported image.

Depending on the file type, you can specify some more options. Press Shift+F1 and hover over the control to see an extended help text.

Bề rộng

Bề cao

Độ phân giải

Gồm lời kết. Chọn lời kết trong hộp liệt kê.

Chọn nhiều hơn

For JPEG files you can set the color depth and the quality.

For BMP files you can set the compression and the RLE encoding.

For PBM, PGM, and PPM files you can set the encoding.

Xuất khẩu tập tin theo định dạng nhị phân. Tập tin kết quả là nhỏ hơn tập tin văn bản (ASCII).

Xuất khẩu tập tin theo định dạng văn bản ASCII. Tập tin kiểu này là lớn hơn tập tin nhị phân.

For PNG files you can set the compression and the interlaced mode.

For GIF files you can set the transparency and the interlaced mode.

Ghi rõ có nên lưu nền của ảnh như trong suốt hay không. Chỉ đối tượng sẽ hiện rõ trong ảnh GIF. Hãy dùng Bút chọn màu để đặt màu trong suốt trong ảnh.

For EPS files you can set the preview, the color format, the compression, and the version.

Ghi rõ có nên xuất khẩu ảnh xem thử theo định dạng TIFF cùng với tập tin PostScript thật, hay không.

Ghi rõ đồ họa xem thử đơn sắc theo định dạng EPSI có nên được xuất khẩu cùng với tập tin PostScript, hay không. Định dạng này chỉ chứa các ký tự in được của mã ASCII 7-bit.

Chức năng nén không sẵn sàng ở mức này. Hãy bật tùy chọn Mức 1 nếu máy in PostScript không cung cấp khả năng của Mức 2.

Hãy bật tùy chọn Mức 2 nếu thiết bị xuất hỗ trợ ảnh bitmap màu, đồ họa bảng chọn và đồ họa đã nén.

Xem Thông tin về bộ lọc nhập/xuất khẩu để tìm thêm thông tin về bộ lọc.

Please support us!