Thanh công cụ

Biểu tượng trên thanh Công cụ :

Biểu tượng trên thanh Định dạng :

Biểu tượng trên thanh Định dạng :

Biểu tượng trên thanh Xem ảnh chiếu :

Toàn cảnh này diễn tả cấu hình thanh công cụ mặc định cho LibreOffice.

Hỗ trợ Ngôn ngữ Châu Á

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Please support us!