Tính năng LibreOffice Draw

Chương trình LibreOffice Draw cho bạn có khả năng tạo bản vẽ cả đơn giản lẫn phức tạp, và xuất chúng theo nhiều định dạng ảnh thường dùng. Cũng có thể chèn vào bản vẽ cái bảng, đồ thị, công thức và các mục khác được tạo trong ứng dụng LibreOffice khác.

Đồ họa véc-tơ

Chương trình LibreOffice Draw tạo đồ họa véc-tơ, dùng các đường thẳng và đường cong được xác định bằng véc-tơ thuộc toán học. Véc-tơ đại diện đường, hình bầu dục và hình đa giác, tùy theo dạng hình.

Tạo đối tượng 3D

Trong LibreOffice Draw, bạn có khả năng tạo đối tượng ba chiều đơn giản như hình khối, hình cầu và hình trụ, ngay cả sửa đổi nguồn ánh sáng của đối tượng đó.

Grids and Snap Lines

Các lưới và nét dẫn cung cấp dấu hiệu hiện rõ để giúp đỡ bạn sắp hàng các đối tượng trong bản vẽ. Bạn cũng có thể chọn đính đối tượng tới đường lưới, nét dẫn hay cạnh của đối tượng khác.

Kết nối đối tượng để ngụ ý quan hệ

You can connect objects in LibreOffice Draw with special lines called "connectors" to show the relationship between objects. Connectors attach to gluepoints on drawing objects and remain attached when the connected objects are moved. Connectors are useful for creating organization charts and technical diagrams.

Hiển thị các chiều

Đồ thị kỹ thuật thường hiển thị các chiều của những đối tượng trong bản vẽ đó. Trong chương trình LibreOffice Draw, bạn có khả năng dùng đường chiều để tính và hiển thị các chiều tuyến tính.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập chứa các ảnh, hoạt ảnh, âm thanh và các mục khác bạn có thể chèn và sử dụng trong bản vẽ, cũng như trong các ứng dụng LibreOffice khác.

Định dạng tập tin đồ họa

LibreOffice Draw có khả năng xuất khẩu theo nhiều định dạng đồ họa thường dùng, như BMP, GIF, JPG, và PNG.

Please support us!