Thanh tùy chọn

Thanh Tùy chọn có thể được hiển thị bằng cách chọn mục trình đơn Xem > Thanh công cụ > Tùy chọn.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem - Thanh công cụ - Tùy chọn.


Chế độ xoay sau khi nhấn vào đối tượng

Thay đổi ứng xử khi nhấn chuột, để các móc xoay xuất hiện sau khi nhấn vào đối tượng, sau đó nhấn lại vào nó. Kéo móc để xoay đối tượng theo hướng đã muốn.

Biểu tượng

Chế độ xoay sau khi nhấn vào đối tượng

Hiện lưới

Specifies whether to display the grid.

Icon Display Grid

Hiện lưới

Hiện đường đính

Hiển thị hay ẩn các đường đính để giúp bạn chỉnh cạnh các đối tượng trên ảnh chiếu. Để gỡ bỏ một đường đính, kéo nó ra ảnh chiếu.

Biểu tượng

Hiện đường đính

Dẫn khi di chuyển

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon Helplines While Moving

Helplines While Moving

Đính lưới

Specifies whether to move frames, drawing elements, and controls only between grid points. To change the status of the snap grip only for the current action, drag an object while holding down the .

Icon Snap to Grid

Đính lưới

Snap to Snap Guides

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

Icon

Snap to Snap Guides

Đính lề trang

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Icon Snap to Page Margins

Đính lề trang

Đính viền đối tượng

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Border

Đính viền đối tượng

Đính điểm đối tượng

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Points

Đính điểm đối tượng

Cho sửa nhanh

Ghi rõ có nên chuyển đổi ngay sang chế độ chỉnh sửa văn bản hay không khi nhấn vào đối tượng văn bản.

Icon Allow Quick Editing

Cho phép sửa nhanh

Chọn chỉ vùng văn bản

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

Icon Select Text Area Only

Chỉ chọn vùng văn bản

Nhấn đôi để thêm văn bản

Thay đổi ứng xử khi nhấn chuột, để cho phép bạn nhấn đôi đối tượng để thêm hay chỉnh sửa văn bản.

Biểu tượng

Nhấn đôi để thêm văn bản

Tạo đối tượng với thuộc tính

Bật biểu tượng này trên thanh Tùy chọn thì mỗi đối tượng được hiển thị với các thuộc tính trong khi vẽ nó. Tắt thì chỉ đường viền được hiển thị trong khi vẽ, và đối tượng được hiển thị với các thuộc tính một khi bạn buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Tạo đối tượng với thuộc tính

Thoát mọi nhóm

Thoát khỏi mọi nhóm rồi trở về ô xem chuẩn.

Icon Exit all groups

Thoát mọi nhóm

Please support us!