Thanh vẽ

Thanh Vẽ chứa các công cụ vẽ chính.

Lựa chọn

Cho phép bạn chọn đối tượng trong tài liệu đang biên soạn.

Biểu tượng

Vùng chọn

Chữ nhật

Vẽ một hình chữ nhật đã tô đầy trong vùng trí bạn kéo trong tài liệu hiện có. Nhấn vào vị trí của gốc hình chữ nhật, sau đó kéo ra kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình vuông, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Chữ nhật

Bầu dục

Vẽ một hình bầu dục (hình trứng) đã tô đầy trong vùng trí bạn kéo trong tài liệu hiện có. Nhấn vào vị trí bắt đầu hình bầu dục, sau đó kéo ra kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình tròn, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Bầu dục

Văn bản

Vẽ một hộp văn bản trong vùng bạn kéo trong tài liệu. Nhấn bên trong tài liệu, sau đó gõ hay dán văn bản.

Biểu tượng

Văn bản

Cong

Biểu tượng đường Cong trên thanh Vẽ thì mở thanh công cụ Đường, dùng đó bạn có thể thêm các đường và hình vào ảnh chiếu đang xem.

Biểu tượng

Cong

Đường nối

Biểu tượng

Đường nối

Mở thanh công cụ Đường nối, dùng đó bạn có thể thêm đường nối vào đối tượng trên ảnh chiếu đang xem. Đường nối là một đường nối lại hai đối tượng khác nhau, cứ gắn khi đối tượng bị di chuyển. Sao chép đối tượng có đường nối thì cũng sao chép đường nối.

Lines and Arrows

Opens the Arrows toolbar to insert lines and arrows.

Đối tượng 3D

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Biểu tượng

Đối tượng 3D

Hình cơ bản

Mở thanh công cụ Hình cơ bản mà bạn có thể sử dụng để chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Basic shapes

Hình cơ bản

Hình ký hiệu

Mở thanh công cụ Hình ký hiệu, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Symbol Shapes

Hình ký hiệu

Mũi tên khối

Mở thanh công cụ Mũi tên khối, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Block arrows

Mũi tên khối

Lưu đồ

Mở thanh công cụ Lưu đồ, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Flowcharts

Lưu đồ

Khung thoại

Mở thanh công cụ Khung thoại, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Callouts

Khung thoại

Sao và Băng cờ

Mở thanh công cụ Sao và Băng cờ, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Stars

Ngôi sao

Điểm

Cho bạn có khả năng chỉnh sửa các điểm trên bản vẽ.

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Sang đường cong

Chuyển đổi đối tượng đã chọn sang một đường cong kiểu Bézier (đường cong đa đoạn vẽ riêng).

Sang hình đa giác

Chuyển đổi đối tượng đã chọn sang một hình đa giác. Các thuộc tính khác của đối tượng không thay đổi. Để xem thay đổi, bạn cũng có thể nhấn-phải rồi chọn lệnh Sửa điểm.

Transformations

Sửa đổi hình, hướng hay cách tô đầy các đối tượng đã chọn.

Canh lề

Sửa đổi tình trạng chỉnh canh của các đối tượng đã chọn.

Biểu tượng

Canh lề

Sắp đặt

Thay đổi thứ tự xếp đống của đối tượng đã chọn.

Biểu tượng

Sắp xếp

Từ tập tin

Inserts an image into the current document .

Icon Image

Image

Chèn

Biểu tượng

Chèn

Điều khiển biểu mẫu

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form.

Icon

Điều khiển biểu mẫu

Extrusion On/Off

Bật/tắt hiệu ứng ba chiều cho những đối tượng đã chọn.

Please support us!