Thanh vẽ

Thanh Vẽ chứa các công cụ vẽ chính.

Lựa chọn

Cho phép bạn chọn đối tượng trong tài liệu đang biên soạn.

Icon

Vùng chọn

Line Color

Sets the line color of the selected object.

Icon Line Color

Màu đường

Fill Color

Sets the area color of the selected object.

Icon Area

Vùng

Line

Vẽ một đường thẳng theo đường dẫn bạn kéo con chuột trong tài liệu. Để hạn chế đường trong góc 45 độ, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Icon Line

Đường

Chữ nhật

Vẽ một hình chữ nhật đã tô đầy trong vùng trí bạn kéo trong tài liệu hiện có. Nhấn vào vị trí của gốc hình chữ nhật, sau đó kéo ra kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình vuông, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Icon Rectangle

Chữ nhật

Bầu dục

Vẽ một hình bầu dục (hình trứng) đã tô đầy trong vùng trí bạn kéo trong tài liệu hiện có. Nhấn vào vị trí bắt đầu hình bầu dục, sau đó kéo ra kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình tròn, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Icon Ellipse

Bầu dục

Mũi tên

Mở thanh công cụ Mũi tên, dùng đó bạn có thể thêm các đường thẳng, đường có đầu mũi tên và đường các chiều vào ảnh chiếu hay trang đang xem.

Cong

Biểu tượng đường Cong trên thanh Vẽ thì mở thanh công cụ Đường, dùng đó bạn có thể thêm các đường và hình vào ảnh chiếu đang xem.

Icon Curve

Cong

Đường nối

Icon Connector

Đường nối

Mở thanh công cụ Đường nối, dùng đó bạn có thể thêm đường nối vào đối tượng trên ảnh chiếu đang xem. Đường nối là một đường nối lại hai đối tượng khác nhau, cứ gắn khi đối tượng bị di chuyển. Sao chép đối tượng có đường nối thì cũng sao chép đường nối.

Hình cơ bản

Mở thanh công cụ Hình cơ bản mà bạn có thể sử dụng để chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Basic shapes

Hình cơ bản

Hình ký hiệu

Mở thanh công cụ Hình ký hiệu, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Symbol Shapes

Hình ký hiệu

Mũi tên khối

Mở thanh công cụ Mũi tên khối, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Block arrows

Mũi tên khối

Lưu đồ

Mở thanh công cụ Lưu đồ, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Flowcharts

Lưu đồ

Khung thoại

Mở thanh công cụ Khung thoại, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Callouts

Khung thoại

Sao và Băng cờ

Mở thanh công cụ Sao và Băng cờ, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Stars

Ngôi sao

Đối tượng 3D

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Icon 3D Objects

Đối tượng 3D

Please support us!