Thanh công cụ

Phần này diễn tả những thanh công cụ sẵn sàng trong ứng dụng LibreOffice Draw.

Toàn cảnh này diễn tả cấu hình thanh công cụ mặc định cho LibreOffice.

Thanh chuẩn

Thanh Chuẩn sẵn sàng trong mỗi ứng dụng LibreOffice.

Thanh vẽ

Thanh Vẽ chứa các công cụ vẽ chính.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Thanh dòng và tô đầy

Thanh dòng và tô đầy chứa các lệnh và tùy chọn có thể sử dụng trong ô xem hiện có.

Thanh bảng

Thanh bảng chứa các chức năng để thao tác bảng. Nó xuất hiện khi bạn di chuyển con trỏ vào bảng.

Thanh định dạng văn bản

Để hiển thị thanh định dạng văn bản, hãy để con trỏ bên trong đối tượng văn bản nào.

Image Bar

Use the Image bar to set the color, contrast, and brightness options for the selected graphic object(s).

Thanh sửa điểm

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

Thanh tùy chọn

Thanh Tùy chọn có thể được hiển thị bằng cách chọn mục trình đơn Xem > Thanh công cụ > Tùy chọn.

Thanh Màu

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Thanh trạng thái

Thanh trạng thái hiển thị thông tin về tài liệu, gồm thông tin về đối tượng được chọn hiện thời. Bạn cũng có khả năng nhấn vào một số mục trên thanh trạng thái để mở cửa sổ hộp thoại tương ứng.

3D Settings

The 3D Settings toolbar controls properties of selected 3D objects.

Chữ nghệ thuật

Thanh công cụ chữ nghệ thuật sẽ hiện ra khi bạn chọn một đối tượng chữ nghệ thuật.

Chèn

Please support us!