Phím tắt cho Đối tượng Vẽ

Bạn có thể tạo và chỉnh sửa các đối tượng vẽ bằng bàn phím.

Biểu tượng Ghi chú

Một số phím tắt nào đó có lẽ đã được gán cho môi trường làm việc trên máy tính của bạn. Vì vậy các phím tắt này không còn sẵn sàng cho LibreOffice. Hãy thử gán phím tắt khác cho LibreOffice, trong Công cụ > Tùy biến > Bàn phím, hoặc trong môi trường làm việc.


Để Tạo và Chỉnh Sửa Đối tượng Vẽ

 1. Bấm phím chức năng F6 để tới thanh Vẽ.

 2. Bấm phím mũi tên bên Phải đến khi bạn tới biểu tượng thanh công cụ của công cụ vẽ.

 3. Có mũi tên bên cạnh thiết bị thì công cụ vẽ sẽ mở một thanh công cụ phụ. Bấm phím mũi tên Lên hay Xuống để mở thanh công cụ phụ, sau đó bấm phím mũi tên Phải hay Trái để chọn một biểu tượng riêng.

 4. Press +Enter.

  Đối tượng được tạo ở trung têm của tài liệu hiện thời.

 5. To return to the document, press +F6.

  Bạn có thể sử dụng những phím mũi tên để định vị đối tượng. Để chọn một lệnh trong trình đơn ngữ cảnh cho đối tượng, bấm tổ hợp phím Shift+F10.

Để chọn một đối tượng

 1. Press +F6 to enter the document.

 2. Bấm phím Tab nhiều lần đến khi tới đối tượng bạn muốn chọn.

Please support us!