Vẽ hình quạt và hình phân

Thanh công cụ Bầu dục chưa các công cụ để vẽ hình bầu dục và hình tròn. Bạn cũng có thể vẽ các hình viên phân, hình bầu dục phân, và hình quát tròn/bầu dục.

Để vẽ hình quát của hình tròn hay hình bầu dục:

 1. Mở thanh công cụ Bầu dục rồi nhấn vào một của các biểu tượng Bánh tròn hay Bánh bầu dục Biểu tượng. Con trỏ chuột sẽ thay đổi thành chữ thập mảnh với biểu tượng nhỏ là hình quạt.

 2. Để con trỏ ở vị trí là cạnh của hình tròn bạn muốn vẽ, và kéo để tạo hình tròn.

  Biểu tượng Gợi ý

  Để tạo hình tròn bằng cách kéo từ tâm, bấm và giữ trong khi kéo.


 3. Thả nút chuột khi hình tròn đạt kích thước bạn cần. Một đường thẳng tương ứng với bán kính sẽ xuất hiện trong hình tròn.

 4. Để con trỏ ở vị trí là ranh giới thứ nhất của hình quát bạn muốn tạo, sau đó nhấn chuột.

  Biểu tượng Ghi chú

  Vì đường bán kính theo con trỏ còn bị hạn chế trong hình tròn, bạn có thể nhấn vào bất cứ nơi nào trong tài liệu.


 5. Để con trỏ ở vị trí là ranh giới thứ hai của hình quát bạn muốn tạo, sau đó nhấn chuột. Hình quát hoàn toàn sẽ hiển thị.

Để vẽ hình viên phân hay hình bầu dục phân, theo những bước để tạo hình quát dựa vào hình tròn.

Để vẽ hình cung dựa vào hình bầu dục, chọn một của những biểu tượng cung và theo cùng một số bước với phương pháp tạo hình quạt dựa vào hình tròn.

Please support us!