Các tính năng biểu đồ của LibreOffice

Biểu đồ cho phép bạn biểu diễn dữ liệu một cách trực quan, dễ hiểu.

Bạn có khả năng tạo biểu đồ từ dữ liệu nguồn trong bảng tính Calc hay bảng Writer. Khi biểu đồ được nhúng trong cùng tài liệu với dữ liệu, nó sẽ được liên kết với dữ liệu, và đồ thị tự động cập nhật khi bạn thay đổi dữ liệu nguồn.

Kiểu biểu đồ

Chọn trong nhiều kiểu biểu đồ ba chiều và hai chiều, như biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ chứng khoán. Bạn có thể thay đổi kiểu đồ thị bằng vài cú nhấn chuột.

Định dạng riêng

Bạn có thể tùy biến các thành phần của biểu đồ như trục, nhãn dữ liệu và chú giải, bằng cách nhắp nút phải chuột vào mục đó trong đồ thị, hoặc bằng biểu tượng trên thanh công cụ và trình đơn lệnh.

Please support us!