Các phím tắt cho biểu đồ

Trong biểu đồ bạn có thể sử dụng các phím tắt sau.

Bạn cũng có thể sử dụng những phím tắt chung cho LibreOffice.

Phím tắt trong biểu đồ

Các phím tắt

Kết quả

Phím Tab

Chọn đối tượng tiếp theo.

Tổ hợp phím Shift+Tab

Chọn đối tượng đứng trước.

Phím Home

Chọn đối tượng đầu tiên.

Phím End

Chọn đối tượng cuối cùng.

Phím Esc

Huỷ bỏ lựa chọn

phím mũi tên lên/xuống/trái/phải

Di chuyển đối tượng theo hướng của phím mũi tên.

phím mũi tên lên/xuống/trái/phải trong biểu đồ tròn

Di chuyển phần cung tròn được chọn theo hướng của mũi tên.

Phím F2 trong các tựa đề

Chọn chế độ nhập văn bản.

Phím F3

Mở nhóm để bạn có thể sửa các thành phần riêng biệt nhau (trong lời chú giải hay chuỗi dữ liệu).

+F3

Thoát khỏi nhóm (trong lời chú giải và chuỗi dữ liệu).

+/-

Tăng hoặc giảm độ lớn của biểu đồ

Phím +/- trong biểu đồ tròn

Di chuyển phần cung tròn đã chọn vào hay ra khỏi biểu đồ tròn.

Please support us!