Đồ thị kiểu Cột và Thanh

Trên trang đầu của Trợ lý Đồ thị, bạn có thể chọn kiểu đồ thị.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Cột

Đồ thị kiểu này hiển thị đồ thị thanh có các thanh nằm dọc. Bề cao của mỗi thanh tỷ lệ đúng với giá trị của nó. Trục X hiển thị các phân loại. Trục Y hiển thị giá trị cho mỗi loại.

Chuẩn: kiểu con này hiển thị ở cạnh nhau mọi giá trị dữ liệu thuộc về cùng loại. Mục đích chính là mỗi giá trị tuyệt đối riêng, so sánh với mỗi giá trị khác.

Đống: kiểu con này hiển thị ở trên nhau các giá trị cùng loại. Mục đích chính là toàn giá trị loại và sự đóng góp riêng của mỗi giá trị bên trong loại.

Phần trăm: kiểu con này hiển thị phần trăm tương đối của mỗi giá trị dữ liệu so với tổng số của loại. Mục đích chính là sự đóng góp tương đối của mỗi giá trị với tổng số của loại.

Bạn có thể mở ô Xem 3D hiển thị các giá trị dữ liệu. Lược đồ Hiện thức thì thử tạo ô xem ba chiều đẹp nhât. Lược đồ Đơn giản bắt chước ô xem đồ thị của ứng dụng văn phòng khác.

Đối với các đồ thị ba chiều, bạn có thể chọn hình của mỗi giá trị dữ liệu trong hình Hộp, Trụ, NónChóp.

Thanh

Đồ thị kiểu này hiển thị đồ thị thanh có các thanh nằm ngang. Độ dài của mỗi thanh tỷ lệ đúng với giá trị của nó. Trục Y hiển thị các phân loại. Trục X hiển thị giá trị cho mỗi loại.

Kiểu này có cùng những kiểu con với kiểu Cột.

Please support us!