Xem 3D

Trên trang đầu của Trợ lý Đồ thị, hoặc trong trình đơn ngữ cảnh của đồ thị, bạn có thể chọn kiểu đồ thị.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Ô xem thử đồ thị sẽ hiển thị thay đổi được làm trong hộp thoại.

Đối với đồ thị ba chiều, bạn có thể chọn mục trình đơn Định dạng > Xem 3D để đặt các giá trị phối cảnh, diện mạo và chiếu sáng.

Phối cảnh

Đặt mọi góc thành 0 để thấy đồ thị từ một điểm đằng trước. Từ góc nhìn này, đồ thị bánh và đồ thị vòng được hiển thị dạng hình tròn.

Khi bật trục góc vuông, bạn có thể xoay nội dung đồ thị chỉ theo chiều X và Y, tức là song song với các viền đồ thị.

Đặt giá trị X thành 90º, và giá trị Y và X thành 0º, để thấy đồ thị từ ở trên (ô xem theo mắt chim). Đặt X thành -90º để thấy từ bên dưới đồ thị.

Giá trị xoay được áp dụng theo thứ tự X, Y, Z.

Khi dùng bóng râm và xoay đồ thị thì các nguồn sáng cũng được xoay như là chúng được gắn vào đồ thị.

Biểu tượng Ghi chú

Các trục xoay luôn luôn tương đối với trang, không phải với trục của đồ thị. Trường hợp này khác với một số chương trình đồ thị khác.


Hãy đánh dấu trong hộp chọn Phối cảnh để thấy đồ thị từ góc nhìn trung tâm, giống như qua ống kính máy ảnh, thay vì dùng sự chiếu song song.

Đặt tiêu cự bằng nút xoay. Giá trị 100% cung cấp ô xem đồ thị trong đó kích cỡ cạnh xa hình khoảng một nửa cạnh gần.

Biểu tượng Ghi chú

Phiên bản LibreOffice cũ hơn không thể hiển thị phần trăm phối cảnh giống như phiên bản này.


Diện mạo

Chọn lược đồ thì đặt các hộp chọn và nguồn ánh sáng tương ứng.

Chiếu sáng

Set the light sources for the 3D view.

Please support us!