Canh lề

Sửa đổi cách canh lề tựa đề trên đồ thị.

Một số tùy chọn riêng không sẵn sàng cho mọi kiểu nhãn. Chẳng hạn, có các tùy chọn khác nhau đối với nhãn đối tượng kiểu hai chiều (2D) và ba chiều (3D).

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Title (Charts)


Xoay văn bản

Xác định hướng của văn bản của nội dung ô. Nhấn vào một trong những nút ABCD để gán hướng mong muốn.

Bánh xe ABCD

Nhấn vào bất cứ nơi nào trên bánh xe để xác định hướng văn bản có thể thay đổi. Bốn chữ « ABCD » trên bánh xe sẽ ngụ ý hướng văn bản mới.

Nút ABCD

Gán hướng văn bản theo chiều dọc cho nội dung ô.

Biểu tượng Ghi chú

Nếu bạn xác định một nhãn nằm dọc trên trục X, đường trục có thể cắt ngắn chuỗi nhãn.


Độ

Cho phép bạn tự gõ góc của hướng văn bản.

Biểu tượng Ghi chú

Lưu ý rằng vấn đề có thể xảy ra khi hiển thị nhãn, nếu đồ thị có kích cỡ quá nhỏ. Bạn có thể tránh trường hợp này hoặc bằng cách phóng to ô xem, hoặc bằng cách giảm kích cỡ phông chữ.


Please support us!