Thanh công cụ

Dùng thanh Công cụ để truy cập các lệnh thường dùng.

Chèn

Nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng, để mở thanh công cụ Chèn , dùng đó bạn có thể thêm các đồ họa và ký tự đặc biệt vào bảng hiện thời.

Biểu tượng

Chèn

Chèn ô

Nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng, để mở thanh công cụ Chèn ô, dùng đó bạn có thể chèn các ô, hàng và cột vào bảng hiện thời.

Icon Insert Cells

Chèn các ô

Điều khiển

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form.

Icon Select

Điều khiển biểu mẫu

AutoFormat Styles

Use this command to apply an AutoFormat to a selected or to define your own AutoFormats.

Use this command to apply an AutoFormat to a selected or to define your own AutoFormats.

D'oh! You found a bug (text/scalc/00/00000405.xhp#syautoformat not found).

Chọn sắc thái

Áp dụng kiểu dáng định dạng cho các ô đã chọn.

D'oh! You found a bug (text/scalc/02/06080000.xhp#sythemes not found).

AutoFilter

Tự động lọc phạm vi ô đã chọn, và tạo các hộp liệt kê hàng đơn trong đó bạn có thể chọn những mục cần hiển thị.

Biểu tượng

Tự động lọc

Lọc chuẩn

Cho phép bạn đặt các tùy chọn lọc.

Biểu tượng

Lọc chuẩn

Lọc cấp cao

Xác định một bộ lọc cấp cao.

Bắt đầu

Mở một hộp thoại trong đó bạn có thể lựa chọn nguồn cho bảng DataPilot, sau đó thì tạo bảng riêng.

Chuyển đổi Euro

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Xác định

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

Tìm mục đích

Mở một hộp thoại trong đó bạn có thể giải một phương trình với một biến.

Nhóm lại

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

Biểu tượng

Nhóm lại

Rã nhóm

Rã nhóm vùng chọn. Trong một nhóm lồng nhau, những hàng/cột được thêm cuối cùng sẽ bị gỡ bỏ khỏi nhóm.

Biểu tượng

Rã nhóm

Please support us!