Thanh định dạng

Thanh Định dạng chứa các lệnh cơ bản để tự định dạng trong tài liệu.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

Tên phông

Cho bạn có khả năng chọn một tên phông trong danh sách, hoặc nhập trực tiếp tên phông.

Bạn có thể nhập cùng lúc vài phông khác nhau, định giới bằng dấu chấm phẩy. Phông nào không sẵn sàng thì LibreOffice dùng mỗi phông đã đặt theo thứ tự.

Biểu tượng

Tên phông

Kích cỡ phông

Cho phép bạn chọn trong những kích cỡ khác nhau trong danh sách, hoặc tự gõ kích cỡ.

Đậm

Chuyển đổi đoạn văn đã chọn sang chữ in đậm. Nếu con trỏ nằm bên trong từ, toàn từ trở thành đậm. Nếu vùng chọn hay từ đã chữ đậm, hành động đây gỡ bỏ định dạng in đậm.

Icon Bold

In đậm

Nghiêng

Chuyển đổi đoạn văn đã chọn sang chữ in nghiêng. Nếu con trỏ nằm bên trong từ, toàn từ trở thành nghiêng. Nếu vùng chọn hay từ đã chữ nghiêng, hành động đây gỡ bỏ định dạng in nghiêng.

Icon Italic

In nghiêng

Gạch dưới

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Gạch dưới

Màu phông

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Icon Font Color

Màu phông

Canh lề trái

Chỉnh canh nội dung của ô bảng theo bên trái.

Icon Align Left

Canh lề trái

Canh giữa, chiều ngang

Đặt nội dung ô vào giữa theo chiều ngang.

Icon Centered

Canh lề phải

Chỉnh canh nội dung của ô bảng theo bên phải.

Icon Align Right

Canh lề phải

Canh đều

Chỉnh canh nội dung ô theo viền bên trái và bên phải của ô bảng.

Icon Justified

Canh đều

Number format: Currency

Applies the default currency format to the selected cells.

From the menu bar:

Choose Format - Number Format - Currency.

From the tabbed interface:

Choose Home.

From the sidebar:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

From toolbars:

Currency Number Format Icon

Number Format: Currency

From the keyboard:

+ Shift + 4

Number format: Percent

Applies the percentage format to the selected cells.

From the menu bar:

Choose Format - Number Format - Percent.

From the tabbed interface:

Choose Home.

From the sidebar:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

From toolbars:

Icon Number Format: Percent

Number Format: Percent

From the keyboard:

+ Shift + 5

Number format: General

Applies the default number format to the selected cells.

From the menu bar:

Choose Format - Number Format - General.

From the tabbed interface:

Choose Home.

From the sidebar:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

From toolbars:

Icon General Number Format

Number Format: General

From the keyboard:

+ Shift + 6

Number Format: Add Decimal Place

Adds one decimal place to the numbers in the selected cells.

Icon Add Decimal Place

Number Format: Add Decimal Place

Number Format: Delete Decimal Place

Removes one decimal place from the numbers in the selected cells.

Icon Delete Decimal Place

Number Format: Delete Decimal Place

Decrease Indent

Nhấn vào biểu tượng Giảm thụt lề để giảm khoảng thụt vào của đoạn văn hiện thời hay nội dung ô, và đặt nó thành vị trí cột Tab trước.

Icon

Giảm thụt lề

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

Tăng thụt lề

Viền

Nhấn vào biểu tượng Viền để mở thanh công cụ Viền, trên đó bạn có thể sửa đổi viền của vùng bảng tính hay đối tượng.

Icon Borders

Viền

Màu nền

Nhấn vào để mở thanh công cụ trên đó bạn có thể nhấn vào màu nền cho đoạn văn. Màu này được áp dụng cho nền của đoạn văn hiện thời, hoặc vào các đoạn văn đã chọn.

Icon Background color

Màu nền

Canh phía đỉnh ô

Chỉnh canh nội dung ô theo cạnh bên trên.

Icon Align Top

Sắp hàng bên trên

Canh giữa ô theo chiều dọc

Đặt nội dung của ô bảng vào giữa theo chiều dọc.

Icon Align Center Vertically

Sắp hàng ở giữa theo chiều dọc

Canh phía đáy ô

Chỉnh canh nội dung ô theo cạnh bên dưới.

Icon Align Bottom

Sắp hàng bên dưới

Number Format : Date

Applies the default date format to the selected cells.

From the menu bar:

Choose Format - Number Format - Date.

From the tabbed interface:

Choose Home.

From the sidebar:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

From toolbars:

Icon Number Format : Date

Number Format : Date

From the keyboard:

+ Shift + 3

Number Format: Scientific

Applies the default scientific format to the selected cells.

From the menu bar:

Choose Format - Number Format - Scientific.

From the tabbed interface:

Choose Home.

From the sidebar:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

From toolbars:

Icon Number Format: Scientific

Number Format: Scientific

From the keyboard:

+ Shift + 2

Biểu tượng thêm

Bật khả năng hỗ trợ CTL thì hai biểu tượng thêm được hiển thị.

Trái-qua-Phải

left to right icon

Văn bản được gõ từ bên trái qua bên phải.

Phải-qua-Trái

right to left icon

Văn bản được gõ từ bên phải qua bên trái.

Please support us!