Công cụ

Trình đơn Công cụ chứa các câu lệnh để kiểm tra chính tả, tìm thấy dấu vết của tham chiếu tới bảng tính, tìm lỗi và xác định kịch bản.

Bạn cũng có khả năng tạo và gán vĩ lệnh, cấu hình hình thức và cảm nhận của các thanh công cụ, trình đơn, bàn phím, và đặt các tùy chọn mặc định cho mỗi ứng dụng LibreOffice.

Kiểm tra Chính tả

Kiểm tra chính tả bằng tay.

Ngôn ngữ

Mở một trình đơn phụ trong đó bạn có thể chọn các lệnh đặc trưng cho ngôn ngữ.

Tùy chọn cho sửa lỗi tự động

Đặt các tùy chọn về chức năng tự động thay thế văn bản trong khi gõ.

Tìm mục đích

Mở một hộp thoại trong đó bạn có thể giải một phương trình với một biến.

Giải phương trình

Mở hộp thoại Giải phương trình. Một dụng cụ giải giúp bạn giải phương trình có nhiều biến không rõ, dùng phương pháp tìm mục đích.

Phát hiện

Câu lệnh này kích hoạt chức năng Phát hiện Bảng tính. Dùng chức năng này, bạn có thể tìm vết phụ thuộc từ ô công thức hiện thờ tới các ô trên bảng tính.

Kịch bản

Defines a scenario for the selected sheet area.

Bảo vệ Tài liệu

The Protect Sheet or Protect Spreadsheet Structure commands prevent changes from being made to cells in the sheets or to sheets in a document. As an option, you can define a password. If a password is defined, removal of the protection is only possible if the user enters the correct password.

Vĩ lệnh

Cho bạn có khả năng thu hay tổ chức và chỉnh sửa vĩ lệnh.

Bộ Quản lý Phần mở rộng

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

XML Filter

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Tùy biến

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Tùy chọn

Lệnh này mở hộp thoại để cấu hình chương trình tùy theo ý kiến cua bạn.

Please support us!