Công cụ

The Tools menu contains commands to check spelling, to trace sheet references, to find mistakes and to define scenarios.

Bạn cũng có khả năng tạo và gán vĩ lệnh, cấu hình hình thức và cảm nhận của các thanh công cụ, trình đơn, bàn phím, và đặt các tùy chọn mặc định cho mỗi ứng dụng LibreOffice.

Spelling

Kiểm tra chính tả bằng tay.

Ngôn ngữ

Mở một trình đơn phụ trong đó bạn có thể chọn các lệnh đặc trưng cho ngôn ngữ.

Tùy chọn cho sửa lỗi tự động

Đặt các tùy chọn về chức năng tự động thay thế văn bản trong khi gõ.

ImageMap

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Tìm mục đích

Mở một hộp thoại trong đó bạn có thể giải một phương trình với một biến.

Giải phương trình

Opens the Solver dialog. A solver allows you to solve mathematical problems with multiple unknown variables and a set of constraints on the variables by goal-seeking methods.

Phát hiện

Câu lệnh này kích hoạt chức năng Phát hiện Bảng tính. Dùng chức năng này, bạn có thể tìm vết phụ thuộc từ ô công thức hiện thờ tới các ô trên bảng tính.

Kịch bản

Defines a scenario for the selected sheet area.

Bảo vệ Tài liệu

The Protect Sheet or Protect Spreadsheet Structure commands prevent changes from being made to cells in the sheets or to sheets in a document. As an option, you can define a password. If a password is defined, removal of the protection is only possible if the user enters the correct password.

Vĩ lệnh

Cho bạn có khả năng thu hay tổ chức và chỉnh sửa vĩ lệnh.

Bộ Quản lý Phần mở rộng

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Thiết lập bộ lọc XML

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Tùy biến

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Tùy chọn

Lệnh này mở hộp thoại để cấu hình chương trình tùy theo ý kiến cua bạn.

Please support us!