Xoay văn bản

  1. Chọn các ô chứa văn bản mà bạn muốn xoay.

  2. Chọn lệnh Định dạng > Ô. Bạn sẽ thấy hộp thoại Định dạng ô.

  3. Nhấn vào thẻ Sắp hàng.

  4. Trong vùng Hướng văn bản, dùng chuột để chọn hướng xoay của văn bản trên bánh xe xem thử. Nhấn OK.

Please support us!