Định dạng Số dưới dạng Văn bản

Bạn có thể định dạng các số dưới dạng văn bản trong LibreOffice Calc. Mở trình đơn ngữ cảnh của một ô hoặc một vùng các ô và chọn Định dạng ô > Số, sau đó chọn mục « Văn bản » từ danh sách Loại. Bất kì số nào được nhập sau vào vùng được định dạng đều được chuyển sang dạng văn bản. Hiển thị các « số » này được canh đều phía bên trái, như với văn bản khác.

Nếu bạn đã nhập các số thông thường vào các ô và sau đó thay đổi định dạng của các ô này thành dạng « văn bản », những số này sẽ vẫn là những số thông thường. Chúng sẽ không bị chuyển đổi. Chỉ có những số được nhập vào sau đó, hoặc các số sau đó được sửa thì mới trở thành các số dạng văn bản.

Nếu bạn quyết định nhập trực tiếp một số dạng văn bản, trước tiên hãy nhập dấu nháy ('). Ví dụ, với các năm trong tiêu đề cột, bạn có thể nhập « '1999 », « 2000 » và « '2001 ». Dấu nháy này không hiển thị trong ô, nó chỉ cho biết là mục này đã được nhận dạng như một văn bản. Dấu này rất hữu ích nếu như, giả dụ, bạn nhập một số điện thoại hay một mã bưu điện bắt đầu với số 0, vì một số 0 đứng đầu một dãy các ký số sẽ bị bỏ đi trong định dạng số.

Please support us!