Chỉ số trên/dưới trong văn bản

  1. Hãy chọn ký tự trong ô mà bạn muốn chuyển thành chỉ số trên hay chỉ số dưới.

    Ví dụ, nếu bạn muốn viết H20 với chỉ số trên là 2, hãy chọn 2 trong ô (không phải trong dòng nhập).

  2. Mở trình đơn ngữ cảnh cho kí tự đã chọn và chọn mục Ký tự. Bạn sẽ thấy hộp thoại Ký tự.

  3. Nhắp chuột vào thẻ Vị trí phông.

  4. Bật tùy chọn Chỉ số dưới và nhấn OK.

Please support us!