Áp dụng Danh sách Sắp xếp

Danh sách sắp xếp cho phép bạn nhập một mẩu thông tin vào trong ô, sau đó kéo nó để lấp vào trong một danh sách liên tiếp các mục.

Ví dụ, nhập văn bản « Th1 « hay « Tháng Một » vào trong một ô trống. Chọn ô này và nhắp chuột vào góc phải phía dưới của viền ô. Sau đó kéo các ô được chọn này sang bên phải hay xuống dưới. Khi bạn nhả chuột, các ô được tô sáng sẽ được lấp bằng tên của các tháng.

Hold down if you do not want to fill the cells with different values.

The predefined series can be found under - LibreOffice Calc - Sort Lists. You can also create your own lists of text strings tailored to your needs, such as a list of your company's branch offices. When you use the information in these lists later (for example, as headings), just enter the first name in the list and expand the entry by dragging it with your mouse.

Please support us!