Thay đổi chiều cao hàng hay chiều rộng cột

Bạn có thể thay đổi chiều cao của hàng bằng chuột hoặc thông qua hộp thoại.

Biểu tượng Ghi chú

Những nhân tố mô tả tại đây được ứng dụng cho hàng và chiềy cao hàng, và do đó cũng được ứng dụng cho cột và chiều rộng cột.


Dùng chuột để thay đổi chiều cao hàng vàhay chiều rộng cột

Dùng hộp thoại để thay đổi chiều cao hàng hay chiều rộng cột

  1. Nhắp chuột vào hàng để làm nổi nó.

  2. Mở trình đơn ngữ cảnh trên đầu trang ở phía tay trái.

    Bạn sẽ thấy lệnh Độ cao hàngTối ưu độ cao hàng. Một hộp thoại sẽ hiện ra khi bạn chọn 2 lệnh trên.

Please support us!