In hàng hoặc cột trên mọi trang

Nếu trang tính của bạn quá lớn và phải in thành nhiều tờ giấy, bạn có thể thiết lập các hàng hay cột để lặp lại trên mỗi trang được in.

As an example, If you want to print the top two rows of the sheet as well as the first column (A) on all pages, do the following:

 1. Chọn Định dạng > Phạm vi in > Sửa. Hộp thoại Sửa > Phạm vi in sẽ mở ra.

 2. Nhắp chuột vào biểu tượng ở xa bên phải của vùng Hàng cần lặp lại.

  Hộp thoại sẽ thu nhỏ do đó bạn có thể thấy được nhiều phần hơn trong trang tính.

 3. Chọn hai hàng đầu tiên và, ví dụ, nhắp chuột vào ô A1 và kéo tới A2.

  Trong hộp thoại đã thu nhỏ, bạn sẽ thấy « $1:$2 ». Các hàng 1 và 2 chính là các hàng sẽ được lặp lại.

 4. Nhấn vào biểu tượng phía ngoài bên phải của vùng Hàng cần lặp lại. Hộp thoại sẽ được phục hồi lại.

 5. Nếu bạn cũng muốn cột A được lặp lại, nhấn vào biểu tượng ở phía ngoài bên phải của vùng Cột cần lặp lại.

 6. Nhắp chuột vào cột A (không phải vào phần đầu cột).

 7. Nhắp chuột vào biểu tượng một lần nữa ở phía ngoài bên phải của vùng Cột cần lặp lại.

note

Rows to repeat are rows from the sheet. You can define headers and footers to be printed on each print page independently of this in Format - Page Style.


Please support us!