In trang theo tính định dạng nằm ngang

Để in một trang mà bạn đã đánh số các lựa chọn tương tác sẵn có dưới Xem > Xem thử chỗ ngắt trang. Hãy kéo các đường dấu phân cách để xác định vùng của các ô được in trên mỗi trang.

Để in theo định dạng nằm ngang, theo các bước sau:

 1. Đi đến trang để in.

 2. Choose Format - Page Style.

  Lệnh này sẽ không hiển thị nếu trang đó đã được mở với chế độ bảo vệ khỏi ghi. Trong trường hợp này, hãy nhắp chuột vào biểu tượng Sửa tập tin trên thanh Chuẩn .

 3. Chọn thẻ Trang. Chọn định dạng tờ giấy Nằm ngang rồi nhấn nút OK.

 4. Chọn Tập tin > In. Bạn sẽ thấy hộp thoại In.

  Tùy thuộc vào trình điều khiển máy in và hệ điều hành, có thể sẽ cần thiết phải nhấn nút Thuộc tính để thay đổi chế độ máy in sang định dạng nằm ngang.

 5. Trong hộp thoại In dưới tiêu đề In, hãy chọn các trang tính để in:

  Mọi trang tính — in tất cả các trang tính.

  Các trang tính đã chọn — chỉ những trang tính được chọn sẽ được in ra. Tất cả các trang tính có tên (nằm trên thẻ trang tính) được chọn thì sẽ được in ra. Bằng cách ấn giữ phím trong khi nhấn vào một tên trang tính, bạn cũng có thể sửa đổi vùng chọn.

  Các ô đã chọn — in những ô được chọn.

 6. From all the paper pages that result from the above selection, you can select the range of paper pages to be printed:

  Mọi trang — in tất cả các trang kết quả.

  Trang - nhập các trang cần in. Các trang này sẽ cũng được đánh số kể từ trang đầu tiên lên trên. Nếu bạn thấy trong ô Xem thử chỗ ngắt trang là Trang1 sẽ được in thành 4 trang và bạn cũng muốn in 2 màn hình đầu của Trang2, hãy nhập 5-6 vào đây.

Nếu bên dưới Đinh dạng > Phạm vi in, bạn đã chọn một hay nhiều vùng in, thì chỉ có nội dung của những vùng in này mới được in.

Please support us!