Điều hướng qua các thẻ trang tính

Mặc định là LibreOffice hiển thị 3 trang tính « Trang1 » đến « Trang3 » trong mỗi bảng tính mới. Bạn có thể chuyển đổi giữa các trang tính trong một bảng tính sử dụng các tab trang ở phía dưới màn hình.

Thẻ trang tính

Biểu tượng

Sử dụng các nút điều hướng để hiển thị tất cả các trang tính trong tài liệu của bạn. Nhấn nút ở cực trái hoặc cực phải sẽ tự hiển thị thẻ trang đầu hoặc cuối theo thứ tự. Các nút giữa cho phép người dùng cuộn tiến hoặc lùi giữa các thẻ trang. Để hiển thị một trang tính hãy nhấn chuột lên thẻ của trang đó.

Please support us!