Phím tắt (LibreOffice Khả năng truy cập đến Calc)

Cũng đề cập đến danh sách các phím tắt dùng cho phép Calc LibreOfficeLibreOffice nói chung.

Biểu tượng Ghi chú

Một số phím tắt nào đó có lẽ đã được gán cho môi trường làm việc trên máy tính của bạn. Vì vậy các phím tắt này không còn sẵn sàng cho LibreOffice. Hãy thử gán phím tắt khác cho LibreOffice, trong Công cụ > Tùy biến > Bàn phím, hoặc trong môi trường làm việc.


Chế độ chọn ô

Biểu tượng

Trong hộp văn bản có một nút để thu nhỏ hộp thoại, nhấn F2 để vào chế độ lựa chọn ô. Chọn bất cứ số nào của ô, sau đó nhấn tiếp F2 để hiển thị hộp thoại.

Trong chế độ chọn ô, bạn có thể sử dụng phím điều hướng chung để chọn các ô.

Điều khiển Phác thảo

Bạn có thể sử dụng bàn phím trong Phác thảo:

Chọn một Đối tượng Vẽ hay một Đồ họa

  1. Chọn Xem > Thanh công cụ > Vẽ để mở thanh công cụ Vẽ.

  2. Nhấn F6 cho đến khi thanh công cụ Vẽ được chọn.

  3. Nếu công cụ lựa chọn đang được kích hoạt, nhấn +Enter. Đối tượng hình vẽ đầu tiên trong bản sẽ được chọn.

  4. Bạn có thể chuyển chú ý vào tài liệu với tổ hợp phím +F6.

    Bây giờ bạn có thể dùng phím Tab để chọn đối tượng vẽ hay đồ họa tiếp theo và dùng Shift+Tab để chọn đối tượng hoặc đồ họa đã hiển thị trước đó.

Please support us!