Hiển thị Công thức hay Giá trị

Nếu bạn muốn hiển thị các công thức trong ô, ví dụ như trong dạng « =SUM(A1:B5) », theo các quá trình sau:

  1. Chọn tài liệu bằng phím tổ hợp +F6 rồi bấm phím Tab

  2. Trong vùng Hiển thị, đánh dấu hộp Công thức. Nhấn OK.

Nếu bạn muốn xem kết quả phép tính thay vì xem công thức, bạn không được đánh dấu vào hộp Công thức.

- LibreOffice Calc - View

Please support us!