Định dạng số thập phân

Nhập một số vào trong bảng, ví dụ số « 1234,5678 ». Số này sẽ được mở ra trong định dạng số mặc định, với 2 lần số. Bạn sẽ thấy số « 1234,56 » khi xác nhận mục này. Chỉ có số hiển thị trong tài liệu mới được làm tròn; bên trong, số này giữ lại tất cả 4 kí tự thập phân đằng sau dấu thập phân.

Định dạng số thập phân:

  1. Đặt con trỏ vào số đó và chọn Định dạng > Ô để mở hộp thoại Định dạng ô.

  2. Trên thẻ Số bạn sẽ thấy một vùng chọn các định dạng số ban đầu. Ở cuối trang bên phải trong hộp thoại bạn sẽ thấy một ô xem thử của số mà bạn đang chọn sẽ trông thế nào sau khi bạn đã định dạng nó cụ thể.

Biểu tượng

Nếu bạn chỉ muốn sửa đổi số chữ số thập phân, cách dễ nhất là sử dụng các biểu tượng Định dạng số: Thêm chữ số thập phân hoặc Định dạng số: Xóa bớt chữ số thập phân trên thanh Định dạng.

Please support us!