Selecting Themes for Sheets

Bảng tính Calc LibreOffice thường đi kèm với một tập hợp các sắc thái định dạng mà bạn có thể ứng dụng vào bảng tính của mình.

Các sắc thái không thể chèn vào bảng tính Calc và cũng không thể bị thay đổi. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi kiểu dáng của chúng sau khi ứng dụng chúng vào một bảng tính

Trước khi đinh dạng sắc thái vào bảng tính, bạn phải ứng dụng ít nhất một kiểu dáng ô tùy chỉnh vào các ô trên bảng tính. Sau đó bạn có thể thay đổi định dạng ô bằng cách chọn và ứng dụng một sắc thái trong hộp thoại Chọn sắc thái.

To apply a custom cell style to a cell, you can open the Styles window and, in its lower list box, set the Custom Styles view. A list of the existing custom defined cell styles will be displayed. Double click a name from the Styles window to apply this style to the selected cells.

Để ứng dụng sắc thái vào một bảng tính:

 1. Nhấp chuột vào biểu tượng Chọn sắc thái trong thanh Công cụ.

  Icon Themes

  Choose Themes

  The Theme Selection dialog appears. This dialog lists the available themes for the whole spreadsheet and the Styles window lists the custom styles for specific cells.

 2. Trong hộp thoại Lựa chọn Sắc thái, chọn sắc thái mà bạn muốn ứng dụng vào bảng tính.

 3. Nhấn vào nút OK

  Ngay sau khi bạn chọn một sắc thái khác trong hội thoạiLựa chọn Sắc thái, một vài trong số thuộc tính kiểu dáng tùy chỉnh sẽ được ứng dụng vào bảng tính hiện thời. Những thay đồi sẽ ngay lập tức hiện rõ trong bảng tính của bạn.

Please support us!