Các ô có định dạng tiền tệ

In LibreOffice Calc you can give numbers any currency format. When you click the Currency icon Icon in the Formatting bar to format a number, the cell is given the default currency format set under - Language Settings - Languages.

Biểu tượng Ghi chú

Việc trao đổi các tài liệu LibreOffice Calc có thể gây hiểu lầm, nếu tài liệu LibreOffice Calc của bạn được mở trên một máy có sử dụng đinh dạng tiền tệ khác.


Trong LibreOffice Calc bạn có thể thiết lập sao cho một giá trị số ở dạng tiền tệ như « 1,234.50 € » (đồng Âu), sẽ được giữ nguyên ở dạng Euro mà không trở thành dollar trên một máy khác.

Bạn có thể thay đổi định dạng tiền tệ trong hộp thoại Định dạng ô (chọn tab Định dạng - Ô - Số) theo hai thiết đặt quốc gia. Trong hộp tổ hợp Ngôn ngữ chọn thiết đặt cơ bản cho dấu phân cách phần thập phân và phần ngàn. Trong hộp danh sách Định dạng kí hiệu tiền tệ và vị trí của nó.

  1. Ví dụ, nếu ngôn ngữ được đặt là "Mặc định" và bạn dùng thiết lập tiếng Đức trên hệ thống, thì định dạng tiền tệ sẽ là "1.234,00 €". Dấu chấm được dùng trước các con số hàng nghìn, và dấu phẩy ngăn cách hàng đơn vị. Nếu bạn chọn mục "$ Anh (Mỹ)" trong danh sách Định dạng, bạn sẽ thu được định dạng sau: "$ 1.234,00". Như bạn thấy, dấu ngăn cách vẫn được giữ nguyên, chỉ có ký hiệu tiền tệ là được thay thế, nhưng định dạng chú thích vẫn là như cũ theo thiết lập bản địa hóa.

  2. Nếu trong phần Ngôn ngữ, bạn chuyển các ô thành thiết lập "Anh (Mỹ)", thì các thiết lập của vùng địa lý Anh-Mỹ sẽ được dùng và định dạng tiền tệ mặc định sẽ thành "$ 1,234.00".

Please support us!