Nhập và xuất các tập tin văn bản

Các tập tin CSV (Comma Separated Values) là những văn bản chứa nội dung các ô trong một bảng tính. Dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc một ký tự đặc biệt thường được dùng để ngăn cách các ô với nhau. Các chuỗi văn bản được đưa vào trong các dấu ngoặc, còn các giá trị số thì để nguyên.

Nhập khẩu một tập tin CSV

 1. Chọn Tập tin > Mở.

 2. Trong phần Kiểu tập tin, hãy chọn định dạng « Văn bản CSV ». Chọn tập tin và nhấn Mở. Khi một tập tin có đuôi là « .csv », kiểu tập tin sẽ được tự động nhận ra.

 3. Bạn sẽ thấy hộp thoại Nhập khẩu văn bản. Nhấn OK.

Biểu tượng Gợi ý

If the csv file contains formulas, but you want to import the results of those formulas, then choose - LibreOffice Calc - View and clear the Formulas check box.


Xuất công thức và giá trị thành tập tin CSV

 1. Bấm vào bảng cần chuyển thành tập tin csv.

 2. Nếu bạn muốn xuất các công thức dưới dạng công thức, ví dụ như dạng « =SUM(A1:B5) », hãy làm theo các bước sau:

  Chọn tài liệu bằng phím tổ hợp +F6 rồi bấm phím Tab

  Trong phần Hiển thị, đánh dấu hộp Công thức. Nhấn OK.

  Nếu bạn cần xuất các kết quả tính toán thay vì công thức, hãy bỏ dấu kiểm trong hộp Công thức.

 3. Chọn Tập tin > Lưu dạng. Hộp thoại Lưu dạng sẽ hiện ra.

 4. Trong trường Kiểu tập tin chọn định dạng "Văn bản CSV".

 5. Nhập tên và nhấn Lưu.

 6. Trong hộp thoại Xuất tập tin văn bản hiện ra, hãy chọn bộ ký tự mã hoá và các ký tự ngăn cách trường và văn bản cho dữ liệu xuất ra, sau đó nhấn OK.

 7. Nếu cần, sau khi lưu lại tập tin, hãy bỏ hộp kiểm Công thức để hiển thị lại các kết quả tính được trong bảng.

Please support us!