Giữ ô không thay đổi

Trong LibreOffice Calc, bạn có khả năng bảo vệ mỗi trang tính hay toàn bộ tài liệu bảng tính. Có thể chọn bảo vệ các ô khỏi thay đổi ngẫu nhiên, cho phép xem công thức bên ngoài Calc, hiển thị các ô hay không và có thể in các ô hay không.

Có thể bảo vệ bằng mật khẩu, hoặc không có mật khẩu. Đặt mật khẩu để bảo vệ thì phải nhập mật khẩu đúng để hủy bảo vệ.

Lưu ý rằng chức năng bảo vệ ô bằng thuộc tính Bảo vệ chỉ có tác dụng khi bạn bảo vệ toàn bộ bảng. Tùy theo điều kiện mặc định, mọi ô đều có thuộc tính Bảo vệ. Vì thế bạn cần phải gỡ bỏ thuộc tính này cho những ô mà người dùng có thể sửa đổi. Sau đó thì bạn có thể bảo vệ toàn bộ bảng và lưu tài liệu.

warning

Các tính năng bảo vệ chỉ là các khóa để ngăn cản hành động ngẫu nhiên. Các tính năng này không được thiết kế để bảo mật. Chẳng hạn, bằng cách xuất một trang tính theo một định dạng khác, người dùng có thể qua mặt các tính năng bảo vệ. Chỉ có một phương pháp bảo mật duy nhất: đặt mật khẩu khi lưu tài liệu ODF. Chỉ có thể mở một tập tin được lưu với mật khẩu bằng một mật khẩu y hệt.


 1. Chọn các ô mà bạn muốn bảo vệ.

 2. Chọn Định dạng > Các ô và bấm vào phiếu Bảo vệ ô.

 3. Select the protection options that you want. All options will be applied only after you protect the sheet from the Tools menu - see below.

  Chọn Bảo vệ để ngăn các thay đổi đối với nội dung và định dạng của một ô.

  Chọn Bảo vệ để ngăn các thay đổi đối với nội dung và định dạng của một ô.

  Chọn Ẩn công thức để giấu và bảo vệ công thức, giữ chúng không bị thay đổi.

  Chọn Ẩn khi in để giấu các ô đã bảo vệ khi in tài liệu ra. Các ô đó sẽ vẫn được hiển thị trên màn hình.

 4. Nhấn vào nút OK.

 5. Áp dụng các tuỳ chọn bảo vệ.

  To protect the cells from being changed, viewed or printed according to your settings in the Format - Cells dialog, choose Tools - Protect Sheet.

  To protect the structure of the document, for example the count, names, and order of the sheets, from being changed, choose Tools - Protect Spreadsheet Structure.

 6. (Optional) Enter a password.

  warning

  Nếu bạn quên mất mật khẩu, bạn sẽ không thể tắt chức năng bảo vệ được. Nếu bạn chỉ muốn bảo vệ các ô khỏi những thay đổi do sơ xuất, hãy đặt bảo vệ cho bảng tính, nhưng không dùng mật khẩu.


 7. Nhấn vào nút OK.

Please support us!