Định dạng số : Mặc định

Áp dụng định dạng con số định dạng cho các ô đã chọn.

Icon Standard Format

Định dạng số : Chuẩn

Please support us!