Định dạng số : Phần trăm

Áp dụng định dạng phần trăm cho các ô đã chọn.

Icon

Định dạng số : Phần trăm

Cũng có thể gõ dấu phần trăm (%) sau con số trong ô :

1% tương ứng với 0.01

1 + 16% tương ứng với 116% hay 1.16

1%% tương ứng với 0.0001

Please support us!