Consolidate

Kết hợp dữ liệu từ một hay nhiều phạm vi ô độc lập, và tính một phạm vi mơi dùng hàm bạn ghi rõ.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Consolidate.


Hàm

Lựa chọn hàm cần dùng để kết hợp dữ liệu.

Phạm vi kết hợp

Hiển thị những phạm vi ô cần kết hợp.

Phạm vi dữ liệu nguồn

Specifies the cell range that you want to consolidate with the cell ranges listed in the Consolidation ranges box. Select a cell range in a sheet, and then click Add. You can also select the name of a predefined cell from the Source data range list.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Hộp thoại bị thu nhỏ tự động khi bạn nhấn chuột vào một bảng nào đó. Một khi bạn buông nút chuột ra, hộp thoại được phục hồi lại và phạm vi tham chiếu được xác định bằng con chuột được tô sáng bằng khung màu xanh trong tài liệu.

Icon shrink

Thu nhỏ

Icon Expand

Expand

Chép kết quả vào

Hiển thị ô đầu tiên trong phạm vi sẽ hiển thị kết quả kết hợp.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, không cần xác nhận.

Thêm

Thêm phạm vi ô được ghi rõ trong hộp Phạm vi dữ liệu nguồn vào hộp Phạm vi kết hợp.

Tùy chọn

Hiển thị thêm tùy chọn.

Please support us!