Ẩn lọc tự động

Ẩn các nút lọc tự động trong phạm vi ô đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - More Filter - Hide AutoFilter.


Please support us!