Lọc cấp cao

Xác định một bộ lọc cấp cao.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - More Filters - Advanced Filter... .


Đọc tiêu chuẩn lọc từ

Hãy lựa chọn phạm vi đặt tên hay nhập phạm vi ô chứa những tiêu chuẩn lọc bạn muốn sử dụng.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Hộp thoại bị thu nhỏ tự động khi bạn nhấn chuột vào một bảng nào đó. Một khi bạn buông nút chuột ra, hộp thoại được phục hồi lại và phạm vi tham chiếu được xác định bằng con chuột được tô sáng bằng khung màu xanh trong tài liệu.

Icon shrink

Thu nhỏ

Icon Expand

Expand

Options

Hiển thị thêm tùy chọn lọc.

Phân biệt chữ hoa/thường

Phân biệt chữ hoa/thường khi lọc dữ liệu.

Phạm vi chứa nhãn cột

Bao gồm các nhãn cột trong hàng đầu của một phạm vi ô.

Chép kết quả vào

Bật tùy chọn này, rồi lựa chọn phạm vi ô trong đó bạn muốn hiển thị kết quả lọc. Bạn cũng có thể lựa chọn một phạm vi đặt tên trong danh sách.

Biểu thức chính quy

Cho phép bạn sử dụng ký tự đại diện khi xác định bộ lọc. Để xem danh sách các biểu thức chính quy được LibreOffice hỗ trợ, nhấn vào đây.

Bật tùy chọn Biểu thức chính quy, thì bạn có thể sử dụng biểu thức chính quy trong trường « Giá trị nếu hộp liêt kê « Điều kiện » được đặt thành « = » (EQUAL, bằng) hay « <> » (UNEQUAL, không bằng). Cũng vậy với những ô tương ứng bạn tham chiếu cho một bộ lọc cấp cao.

Không nhân đôi

Loại trừ các hàng trùng trong danh sách dữ liệu đã lọc.

Giữ tiêu chuẩn lọc

Bật tùy chọn Chép kết quả vào, sau đó ghi rõ phạm vi đích đến, trong đó bạn muốn hiển thị dữ liệu đã lọc. Bật tùy chọn này thì phạm vi đích đến còn lại được liên kết đến phạm vi nguồn. Trước tiên, bạn cần phải xác định phạm vi nguồn dưới mục trình đơn Dữ liệu > Xác định Phạm vi dưới dạng một phạm vi cơ sở dữ liệu. Sau đó, bạn có thể áp dụng lại bộ lọc vào bất cứ lúc sau nào : nhấn vào phạm vi nguồn, sau đó chọn lệnh Dữ liệu > Cập nhật Phạm vi.

Applying Advanced Filters

  1. chép phần đầu cột của vùng trang sẽ được lọc sang một vùng trống của trang, sau đó nhập tiêu chuẩn cho lọc trong một hàng bên dưới phần đầu trang. Dữ liệu được sắp xếp theo chiều ngang trong một hàng sẽ luôn được nối với AND còn dữ liệu được sắp xếp theo chiều dọc trong một cột thường được nối với OR

  2. Once you have created a filter matrix, select the sheet ranges to be filtered. Open the Advanced Filter dialog by choosing Data - More Filters - Advanced Filter, and define the filter conditions.

  3. Then click OK, and you will see that only the rows from the original sheet whose contents have met the search criteria are still visible. All other rows are temporarily hidden and can be made to reappear with the Format - Rows - Show command.

Example

Nạp một bảng tính với một lượng lớn các bản ghi. Ta sẽ dùng tài liệu giả thuyết Doanh thu, tuy nhiên bạn có thể dùng bất kì một tài liệu nào. Tài liệu này có cách sắp đặt như sau:

A

B

C

D

E

1

Tháng

Chuẩn

Kinh doanh

Hàng xa xỉ

Bộ

2

Tháng Giêng

125600

200500

240000

170000

3

Tháng Hai

160000

180300

362000

220000

4

Tháng Ba

170000

và vân vân.


Ví dụ: Chép hàng 1 cùng các phần đầu (tên trường) tới hàng 20. Nhập các điều kiện lọc liên kết với OR (hoặc) trong hàng 21, 22, vân vân.

A

B

C

D

E

20

Tháng

Chuẩn

Kinh doanh

Hàng xa xỉ

Bộ

21

Tháng Giêng

22

<160000


Specify that only rows which either have the value January in the Month cells OR a value of under 160000 in the Standard cells will be displayed.

Choose Data - More Filters - Advanced Filter, and then select the range A20:E22. After you click OK, only the filtered rows will be displayed. The other rows will be hidden from view.

Please support us!