Lọc cấp cao

Xác định một bộ lọc cấp cao.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - More Filters - Advanced Filter... .


Ứng dụng bộ lọc

Đọc tiêu chuẩn lọc từ

Hãy lựa chọn phạm vi đặt tên hay nhập phạm vi ô chứa những tiêu chuẩn lọc bạn muốn sử dụng.

Thu nhỏ / Phóng to

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Hộp thoại bị thu nhỏ tự động khi bạn nhấn chuột vào một bảng nào đó. Một khi bạn buông nút chuột ra, hộp thoại được phục hồi lại và phạm vi tham chiếu được xác định bằng con chuột được tô sáng bằng khung màu xanh trong tài liệu.

Icon

Thu nhỏ

Icon

Phóng to

Nhiều

Hiển thị thêm tùy chọn lọc.

Please support us!