Chèn các ô

Mở hộp thoại Chèn ô để chèn các ô mới theo một số cách được chọn. Bạn có thể xoá các ô bằng cách chọn Sửa > Xoá ô.

Để truy cập lệnh này...

Choose Sheet - Insert Cells.

Choose View - Toolbars and select the Insert Cells toolbar:

Biểu tượng

Chèn các ô


Lựa chọn

Phần này chứa các tuỳ chọn cho phép bạn chèn các ô vào trong bảng. Số lượng và vị trí của ô chèn vào được đặt bằng cách chọn trước một phạm vi các ô trong bảng.

Dời ô xuống

Di chuyển nội dung của phạm vi đã chọn xuống dưới để nhường chỗ cho các ô mới chèn vào.

Biểu tượng

Dời ô xuống

Dời ô sang phải

Di chuyển nội dung phạm vi được chọn sang phải để nhường chỗ cho các ô mới chèn vào.

Biểu tượng

Dời ô sang phải

Toàn bộ hàng

Chèn thêm một hàng. Vị trí của hàng được quyết định bởi vùng bạn chọn trên bảng. Số hàng được chèn tuỳ thuộc vào số hàng đang được chọn. Nội dung hiện có trên các hàng được chọn sẽ được dịch xuống dưới, nhường chỗ cho các hàng thêm vào.

Biểu tượng

Chèn hàng

Toàn bộ cột

Chèn thêm cột. Số cột được chèn vào được quyết định bởi số cột đang được chọn. Nội dung ban đầu của các cột sẽ được dịch sang phải, nhường chỗ cho các cột mới thêm vào.

Biểu tượng

Chèn cột

Please support us!