Chèn văn bản nguồn

Mở văn bản nguồn Basic trong cửa sổ IDE Basic.

Để con trỏ vào mã ở vị trí vào đó bạn muốn chèn văn bản nguồn, sau đó nhấn vào biểu tượng Chèn văn bản nguồn. Tìm tập tin chứa văn bản nguồn Basic bạn muốn chèn, sau đó nhấn vào nút Mở.

Biểu tượng

Chèn văn bản nguồn

Please support us!