Quan sát Cửa sổ

Cửa sổ Quan sát thì cho phép bạn quan sát giá trị của mỗi biến trong khi thực hiện một chương trình. Xác định biến trong hộp văn bản Quan sát. Nhấn vào Bật quan sát để thêm biến vào hộp liệt kê và hiển thị giá trị của nó.

Quan sát

Nhập tên của biến có giá trị cần quan sát.

Bỏ quan sát

Gỡ bỏ biến đã chọn khỏi danh sách các biến đã quan sát.

Biểu tượng

Bỏ quan sát

Chỉnh sửa Giá trị của một Biến đã Quan sát

Hiển thị danh sách các biến đang quan sát. Nhấn chuột hai lần (tạm dừng một ít ở giữa) vào một mục nhập nào đó để chỉnh sửa giá trị của nó. Giá trị mới sẽ được lấy như là giá trị của biến đó cho chương trình.

Please support us!