Tạo Điều khiển trong bộ Sửa Hộp thoại

Hãy dùng các công cụ trong Hộp công cụ của bộ sửa hộp thoại BASIC để thêm các điều khiển vào hộp thoại.

  1. Để mở Hộp công cụ, nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng Chèn điều khiển trên thanh Vĩ lệnh.

  2. Nhấn vào công cụ trên thanh công cụ, thí dụ, Nút.

  3. Trong hộp thoại, kéo cái nút thành kích cỡ mong muốn.

Please support us!